Historiska skizzer och silhouetter
"Hvad har händt korvetten Carlskrona?"

Karlskrona stads historia
Gestalter, tidsbilder och intermezzon

Handskrift
Jungman John Steinbachs berättelse

Carlskrona Weckoblad
Onsdagen den 18 Juni 1845
Onsdagen den 16 Juli 1845
Lördagen den 19 Juli 1845
Onsdagen den 23 Juli 1845
Lördagen den 26 Juli 1845
Onsdagen den 30 Juli 1845
Lördagen den 2 Augusti 1845
Onsdagen den 13 Augusti 1845
Onsdagen den 24 September 1845
Lördagen den 27 September 1845
Onsdagen den 15 Oktober 1845
Lördagen den 29 November 1845
Onsdagen den 18 Februari 1846
Onsdagen den 8 April 1846
Lördagen den 30 Maj 1846
Onsdagen den 10 Juni 1846
Lördagen den 13 Juni 1846
Onsdagen den 1 Juli 1846
Onsdagen den 8 Juli 1846
Lördagen den 11 Juli 1846
Lördagen den 25 Juli 1846
Onsdagen den 5 augusti 1846
Lördagen den 8 Augusti 1846
Lördagen den 15 Augusti 1846
Lördagen den 15 Augusti 1846
Onsdagen den 19 Augusti 1846
Lördagen den 22 Augusti 1846
Onsdagen den 26 Augusti 1846
Lördagen den 29 Augusti 1846
Lördagen den 29 Augusti 1846
Lördagen den 5 September 1846
Onsdagen den 23 September 1846
Lördagen den 3 Oktober 1846
Lördagen den 12 December 1846

Najaden
Lördag den 9 Augusti 1845
Tisdag den 9 Juni 1846
Torsdag den 11 Juni 1846
Lördag den 13 Juni 1846
Tisdag den 16 Juni 1846

Götheborgs Handels- och Sjöfartstidning
Lördag den 6 Juni 1846
Fredag den 17 Juli 1846
Tisdag den 11 Augusti 1846

Post- och Inrikes Tidning
Måndagen den 8 Juni 1846
Tisdagen den 9 Juni 1846
Onsdagen den 10 Juni 1846

Aftonbladet
Onsdag den 15 September 1846