Korvetten Carlskronas sista resa 1845-1846


Teckning av Jakob Hägg

    30 april 1846 inträffade en av de större katastroferna inom den svenska örlogsflottan. Korvetten Carlskrona råkade strax norr om Kuba ut för en plötslig orkanby som var så kraftig att fartyget på några sekunder kantrade och hamnade på sidan med segel och tackel i vattnet. Vattnet forsade in genom de öppna luckorna och inom några minuter sjönk fartyget. 114 man drunknade och 17 personer klarade sig.

    Händelsen gav eko i tidningarna både hemma i Karlskrona och i resten av Sverige. Vi har samlat ihop ett antal tidningsartiklar från olika tidningar, samt lite axplock om händelsen ur andra publikationer som ni hittar under "Artiklar".

    Då vi läste igenom mönsterrullan, började vi undra vilka personerna var bakom de nummer och efternamn som finns i densamma. Vi har därför försökt ge dem alla en identitet, förnamn, födelsetid och plats, föräldrar och kanske syskon, hustrur och barn. Vi har lyckats till stor del, men det finns ännu några frågetecken kvar. Om du har uppgifter om besättningsmännen, tar vi gärna emot kompletteringar på adress "mattsrosenbom(a)yahoo.se".

Karlskrona 2009-03-22

Eva Cumner & Christian Andersson


De källor vi har använt är följande:

Carlskrona Weckoblad (Karlskrona bibliotek - mikrofilm)
Najaden (Kungliga biblioteket Stockholm - mikrofilm)
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (Kungliga biblioteket Stockholm - mikrofilm)
Post och Inrikes Tidningar (Kungliga biblioteket Stockholm - mikrofilm)
Aftonbladet (Kungliga biblioteket Stockholm - mikrofilm)

Skeppsmönsterrulla (Krigsarkivet - Stockholm)
Generalmönsterrullor för Blekinge 2:a Båtsmanskompani (Krigsarkivet - Stockholm)

Liljas blekingska samling (Blekinge museum - Karlskrona)
Fyrmästare Carl Johan Steinbachs berättelse (Blekinge museum - Karlskrona)

Böcker:
Korvetten Carlskronas sista resa O.R. Sylvan
Med Svenska Örlogsmän till St Barthélemy 1785-1994 Per Tingbrand
Historiska skizzer och silhouetter från Carlskrona [1883]. Lars Feuk [Larifari] 1813-1903
Karlskrona stads historia. D. 2, 1790-1862. Bromé, Claes Janrik* 1879-1960

Kyrkoarkivalier redovisas för varje person i respektive personakt.