Mål och inriktning

Gruppens mål

* Att uppmuntra barn från andra kulturer att vara stolta över deras familjs kultur.

* Att assistera skolan med att framhålla positiva attityder gentemot andra länder och kulturer genom en blandning av lektioner och evenemang.

* Att hjälpa Astwood Bank First School och Preschool med läromaterial och information om våra olika länder och kulturer.

* Att stödja familjer som har barn som går i Astwood Bank First School och Preschool och kommer från andra länder och kulturer.

Tillbaka till Evas sida