Stolta över vår skola

Skolan fick mycket bra betyg i den senaste skolinspektionen. Här är två artiklar från de lokala annonsbladen

Article from Redditch Advertiser

The Redditch Advertiser, Onsdag 6:te feb 2002

Skolas topp-betyg

En skola i Redditch är en av 224 småskolor i riket - och den enda i detta grevskap - som lovordas i OFSTADs årliga "bra skolor"-lista efter en utomordentlig inspektion förra året.

Chefsinspektör Mike Tomlinson listade totalt 348 skolor i sin årsrapport om kvalitet och standard i undervisningen 2000/2001 som varande "särskilt framgångsrika" - 224 småskolor, 90 mellanskolor och 25 specialskolor och tre särskilda enheter.

Rektor Phil Williams sade:Vi är otroligt glada över att ha hamnat på denna lista i rapporten och känner att det arbete och den inriktning vi har verkligen har fått sitt erkännande i och med omnämnandet på denna lista."

Mr Williams berättade att elevernas resultat i standardproven hade placerat Church Road-skolan bland de fem högsta procenten i landet i första stadiet som innefattar sju-åringar.

Mr Tomlinson sade i förordet till sin rapport, som presenterades för parlamentet igår:"Dessa skolor har fått utmärkta inspektionsrapporter och har presterat bra standardprov och klarat skolinspektionerna galant, med hänseende till skolornas omständigheter.

På bilden firar Astwood Banks First School:s rektor den fina rapporten omgiven av elever.

Article from Redditch Standard

The Redditch Standard, Fredag 8:de feb 2002

Glädje då småskola går upp på topp 220-lista

En småskola i Redditch var en av landets bästa 220 småskolor i en rapport som publicerades i veckan.

Astwood Bank First School fick sin plats på denna ansedda lista sammanställd av OFSTED:s chefsinspektör Mike Tomlinson till hans årliga meddelande till Parlamentet i tisdags (5:te februari).

Skolans rektor Phil Williams sade att erkännandet, baserat på resultat från rikstäckande standardprov och inspektion av 3500 skolor, gladde honom då det återigen fanns landsbygdsskolor på listan efter ett års frånvaro.

"Det är en stor ära, en bekräftelse på inriktningen vi har infört på skolan och speglar på ett bra sätt det arbete alla här har lagt ner," summerade han.

Tillbaka till Evas sida