Multikulturella Gruppen

Den multikulturella gruppen har blivit ett underbart tillskott till skolans liv. Gruppen som består helt och hållet av föräldrar har arbetat hårt för att organisera evenemang av hög kvalité åt skolbarnen som har lyft fram de olika kulturer vi har i skolan. Barnen från dessa familjer har sett sina kulturer lyftas fram och deras självkänsla har ökat som ett resultat av detta. Hela skolan har genomsyrats av ett intresse för hur folk i andra delar av världen lever och man har tagit del av olikheterna mellan våra livsstilar.

Den multikulturella gruppen har även firat speciella dagar från deras egna länder.

Väldigt många positiva aspekter har kommit från denna grupp och jag tror att Multikulturella Gruppen representerar allt som är bra i multikulturell undervisning så att alla kulturer representerade i skolan lyfts fram och eleverna uppmuntrade att känna sig positiva och säkra på sina ursprung.

P. Williams, rektor på Astwood Bank First School

Tillbaka till Evas sida