Aktiviteter

Jag kommer här att berätta om olika aktiviteter vi sysslar med i Multikulturella Gruppen. Vi gör så för att på ett positivt sätt sprida kunskap om olika länder och kulturer och hoppas att på så sätt skapa kunskap som kan ta kål på vissa fördomar.

2001 Våren - Förberedelser inför Sverige-dagen - Hurusom jag förberedde mig för Sverige-dagen.

2001-06-06 - Sverige-dagen - Hur vi firade Svenska Nationaldagen på Astwood Bank First School.

2002-02-02 - Idé-verkstad i Worcester - Vi blev inbjudna av Worcestershire Kommun att deltaga i ett par idé-verkstäder i Worcester. Dessa var ämnade för förskolepersonal och dagbarnvårdare och frivilliga som är intresserade av barnverksamhet. Ämnet för detta årligen återkommande möte var "Möjligheter att leka på ett jämlikt sätt". Idé-verkstaden vi ledde kallades "Firande av Kulturella Olikheter"

2002-02-22 - Internationell Sagodag - En dag då vi berättade sagor för barnen i skolan som vi hade hört berättas i våra hemländer av våra föräldrar då vi var små.

2002-04-26 - Thailands-Dagen - Hur vi firade Thailands-Dagen på skolan

2003-03-27 - Matlagningsdemonstration - Ebru och Mam demonstrerade matlagning från deras hemländer, Turkiet och Thailand.

2003-05-09 - Polendagen - Vi firade den polska Konstitutionsdagen.

Tillbaka till Evas sida